Ο Συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε το
έτος 2017 με έδρα το Δ.Δ. Σταμνάς του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και
ασχολείται αποκλειστικά με προώθηση στην αγορά των ελιών και του
ελαιολάδου που παράγονται στον Δήμο Μεσολογγίου.

Οργάνωση παραγωγών

Η οργάνωση παραγωγών αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τον Ιανουάριο του έτους 2018. Η οργάνωση αποτελείται από 21 παραγωγούς που έχουν διαρκή και αταλάντευτο στόχο με σεβασμό στο περιβάλλον, να παράγουν ποιοτικά προϊόντα ελιάς και ελαιολάδου. Οι ελαιώνες και η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού – Μεσολογγίου οι οποίες προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR και έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.

Η φιλοσοφία μας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια ένωση ελαιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν με αγάπη και υπευθυνότητα το ευλογημένο προϊόν της ελιάς. Το αρχαίο ρητό που ταιριάζει στο εγχείρημα είναι «Η ισχύς εν τη ενώσει». Όμως φτάνει αυτό? Όλα τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου από επιλογή και όχι από ανάγκη. Το πρώτο συναίσθημα που τους ένωσε είναι η αγάπη τους για την ελιά και κατ’ επέκταση μέσα από το δέντρο της ελιάς και η αγάπη τους για το περιβάλλον. Η ευλογημένη αιτωλική γη που έχουν εγκαταστήσει τους ελαιώνες τους ταυτόχρονα είναι και ο τόπος που διαβιούν οι οικογένειες τους. Επιπλέον είναι ο τόπος που προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR και έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 που σημαίνει ότι εντός της ίδιας περιοχής συνυπάρχουν ο ανθρώπινος παράγοντας, οι ελαιώνες και μεγάλος αριθμός προστατευόμενων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας . Μέσα σε αυτά τα δεδομένα προσπαθούν να αναπτύξουν και να προστατεύσουν τα προϊόντα του ευλογημένου δέντρου της ελιάς πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής.

Ο στόχος μας

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την προμήθεια του καταναλωτή με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας.

Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες  απαιτήσεις της αγοράς με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από ευθύνη και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός παρέχει στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες απαραίτητες για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών. Ο Αγροτικός συνεταιρισμός παρέχει τα μέλη του έγκυρες συμβουλές πάνω στον ορθό τρόπο καλλιέργειας, αναλαμβάνει την προμήθεια τους με όλα τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια ενώ έχει αναλάβει την εμπορική τους προώθηση σε επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Σταθερός και απαρέγκλιτος στόχος του συνεταιρισμού είναι η διασφάλιση της υψηλής  ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των τροφίμων από το χωράφι έως το τραπέζι του τελικού καταναλωτή και ενεργεί προς αυτήν την κατεύθυνση με συνέπεια και πάντα σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς ακολουθώντας τα πλαίσια των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας.