Οι εγκαταστάσεις μας

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δ.Δ. Σταμνάς του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Οι εγκαταστάσεις του αναπτύσσονται σε έκταση 10.000 τμ από τα οποία 500 τμ είναι στεγασμένος χώρος διαλογής και επεξεργασίας των προϊόντων, 9.000 τμ υπό διαμόρφωση χώρος αποθήκευσης ελιών και ελαιολάδου και  90 τμ γραφεία και πολυχώρος συσκέψεων.