Τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών του Α.Σ. Stamna Olives με σεβασμό στο περιβάλλον και το δέντρο της ελιάς ξεκίνησαν την λίπανση στους βιολογικούς ελαιώνες τους.

Σύμφωνα με την οδηγία του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζουν στους ελαιώνες τους η συνιστώμενη ποσότητα της κοπριάς για την βασική λίπανση του ελαιώνα ορίζεται σε 15-25 κιλά ανά δέντρο.