Ο στόχος μας

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την προμήθεια του καταναλωτή με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας.

Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες  απαιτήσεις της αγοράς με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από ευθύνη και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός παρέχει στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες απαραίτητες για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών. Ο Αγροτικός συνεταιρισμός παρέχει τα μέλη του έγκυρες συμβουλές πάνω στον ορθό τρόπο καλλιέργειας, αναλαμβάνει την προμήθεια τους με όλα τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια ενώ έχει αναλάβει την εμπορική τους προώθηση σε επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Σταθερός και απαρέγκλιτος στόχος του συνεταιρισμού είναι η διασφάλιση της υψηλής  ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των τροφίμων από το χωράφι έως το τραπέζι του τελικού καταναλωτή και ενεργεί προς αυτήν την κατεύθυνση με συνέπεια και πάντα σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς ακολουθώντας τα πλαίσια των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας.