Η φιλοσοφία μας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια ένωση ελαιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν με αγάπη και υπευθυνότητα το ευλογημένο προϊόν της ελιάς. Το αρχαίο ρητό που ταιριάζει στο εγχείρημα είναι «Η ισχύς εν τη ενώσει». Όμως φτάνει αυτό? Όλα τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου από επιλογή και όχι από ανάγκη. Το πρώτο συναίσθημα που τους ένωσε είναι η αγάπη τους για την ελιά και κατ’ επέκταση μέσα από το δέντρο της ελιάς και η αγάπη τους για το περιβάλλον. Η ευλογημένη αιτωλική γη που έχουν εγκαταστήσει τους ελαιώνες τους ταυτόχρονα είναι και ο τόπος που διαβιούν οι οικογένειες τους. Επιπλέον είναι ο τόπος που προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR και έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 που σημαίνει ότι εντός της ίδιας περιοχής συνυπάρχουν ο ανθρώπινος παράγοντας, οι ελαιώνες και μεγάλος αριθμός προστατευόμενων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας . Μέσα σε αυτά τα δεδομένα προσπαθούν να αναπτύξουν και να προστατεύσουν τα προϊόντα του ευλογημένου δέντρου της ελιάς πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής.